Uplatnenie

Eurytmia má svoje uplatnenie nielen ako javiskové umenie, ale je aj dôležitou súčasťou pedagogiky ako jeden z vyučovacích predmetov na školách s waldorfskou pedagogikou, ktorý v deťoch harmonicky rozvíja ich cítenie a vzťah k okoliu. Nachádza i úspešné terapeutické uplatnenie po celom svete ako liečebná eurytmia, a najmladším odvetvím je zamestnanecká eurytmia, ktorá si získava svojich nadšencov vo firmách a manažerských kruhoch.