aktivity


Eurytmia na Slovensku


Eurytmia v Bratislave
na tejto facebook stránke nájdete aktuálne informácie o eurytmických aktivitách v Bratislave a okolí.

Elena Schmutzová
vyštudovala eurytmiu na Bildungsstätte für Eurythmie vo Viedni, absolvovala seminár pedagogickej eurytmie v Budapešti a ukončila štúdium na Freie Hochschule Stuttgart s akademickým titulom Master of Arts. Spolupracuje s Medzinárodnou asociáciou umeleckých terapií, venuje sa predovšetkým pedagogickej a sociálnej eurytmii a osvetovej práci s verejnosťou, robí kurzy pre záujemcov na Slovensku a na Morave.
Kolárovice 275, 01354, Tel.00421-915 605 147, e.schmutzova@eurytmia.sk

Monika Dojčárová
vyštudovala eurytmiu na Bildungsstätte für Eurythmie vo Viedni a Pedagogickú fakultu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Pracuje ako učiteľka eurytmie a anglického jazyka na Súkromnej základnej škole waldorfskej v Bratislave.
Lichnerova 30, 903 01 Senec, Tel. 0907 277 025, monika.dojcarova@iwaldorf.sk.

Pavel Hanuštiak
vyštudoval eurytmiu na Eurytmickom inštitúte v Dornachu vo Švajčiarsku a niekoľko rokov pracoval ako pedagóg v Nemecku. Je lektorom Eurytmického vzdelávania Anna Sophia.
Kontakt: pavel@annasophia.sk

Silvia Hanuštiaková – vyštudovala eurytmiu na Bildungsstätte für Eurythmie vo Viedni, spolu s maľbou, plastikou a waldorfskou pedagogikou na Goetheanistische Studienstätte Wien. Robí umelecké a terapeutické kurzy eurytmie, maľby, plastiky, je lektorkou Eurytmického vzdelávania Anna Sophia.
Kontakt: silvia@annasophia.sk.

Perla Perpetua Voberová
eurytmiu študovala v Postgraduálnom seminári v Prahe pod záštitou Eurythmie-Ausbildung v Norimberku, spev na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. Umelecky pracuje a žije v Dome u Bielej ruže, robí kurzy spevu a eurytmie a organizuje rôzne umelecké vystúpenia.
Dom u Bielej ruže, Kostivrch pri Novej Bani, 0904 324 099 perlaperpetua@gmail.com www.spiritualneumenie.eu

Barbora Forbáková
eurytmiu študovala v Postgraduálnom seminári v Prahe a psychológiu na Univerzite J.A.Komenského v Bratislave. Ďalej sa vzdelávala na Eurytmickom seminári v Berlíne a v súčasnosti vyučuje eurytmiu na Lýceu v Prahe.
Kapt. Nálepku 37, 937 01 Želiezovce, Tel. 0904 348 640, b.forbakova@wlyceum.cz.

Eurytmistky zo vzdelávania ANNASOPHIA:

Jaroslava Bachurová, jaroslava.bachurova@gmail.com

Jana Baníková, jana.banikova@iwaldorf.sk

Lenka Dembická, lenka.dembicka@gmail.com

Ľudmila Durajcová, ludmila.duraj@gmail.com

Alexandra Fialová, fialka.a@gmail.com

Eva Glavová, evka.glavova@gmail.com

Renáta Jursová, renatajursova@gmail.com

Zuzana Krivošová, zuza.krivosova@gmail.com

Lucia Mačeková, l.macekova@gmail.com

Lucia Richweisová, svetislava22@gmail.com

Gabriela Trgová, gabriela.trgova@gmail.com

Soňa Valachovičová-Daubnerová, soulnicka@seznam.cz

Eurytmia v ČecháchObčanské sdružení Eurythmea


Eurytmický seminář v Čechách

Od roku 2010 prebieha diaľkové štúdium eurytmie pod vedením Hany Gitevy a lektorov z Nemecka, ktoré zastrešuje Občianske združenie Eurythmea.

Hana Giteva – vyštudovala eurytmiu pod vedením J. Lexovej v Prahe na Bildungstädte für Eurythmie vo Viedni a liečebnú eurytmiu.
Kontakt: Občanské sdružení Eurythmea – 00420 728 220 206, info@eurytmie.cz

Umelecká eurytmická skupina Theodora
– členkami sú bývalé i súčasné študentky eurytmického vzdelávania v Čechách pod vedením H.Gitevy a Dr. A. Storch.
Kontakt: Občanské sdružení Eurythmea – 00420 728 220 206, info@eurytmie.cz

Akademie sociálního umění

Toto štúdium ponúka možnosť vzdelávania sa v oblasti štúdia sociálných terapií. Jedným z vyučovacích programov je 3-ročné štúdium eurytmie, pod vedením českých a nemeckých lektorov.

Eurytmia na Waldorfskom lýceu v Prahe

Už niekoľko rokov je na tejto strednej škole eurytmia nielen učebným predmetom, ale je aj jedným z maturitných predmetov v umeleckej oblasti.

Eurytmia v pedagogike

Na mnohých školách s waldorfskou pedagogikou sa vďaka eurytmickému vzdelávaniu v Čechách vyučuje eurytmia ako jeden zo základných predmetov.