Pri priležitosti 150. výročia narodenia svetoznámeho ruského skladateľa a klaviristu Alexandra N. Skriabina (1872 – 1915)

pozývame na umelecké eurytmické vystúpenia

Piatok 7. 10. 2022 o 19.00 Eurythmieschule Wien, Tilgnerstrasse 3, 1040 Wien

Sobota 8. 10. 2022 o 17.00 Súkromná ZŠ waldorfská, Vihorlatská 10, Bratislava

ktoré pripravila skupina umelcov z Rakúska, Bulharska, Slovenska, Česka, Nemecka, Ruska a USA v spolupráci s Kultúrnym spolkom Lila Schwan, v ktorom budú prostredníctvom pohybového umenia eurytmia predstavené hudobné skladby a básne z rôznych tvorivých období A. Skriabina.

Program

1. Romantický  „Auftakt“ od R. Steinera,  Prelúdium Op. 22/4 h-moll, Andantino

2. Nokturno Op. 5/2 fis-moll, Andante

3. Báseň zo Symfónie č. 1, Op. 26, 6. veta

4. Prelúdium Op. 11/10 cis-moll, Andante

5. Prelúdium Op. 11/19 Es-Dur, Affettuoso

6. Nokturno Op. 9/2 D-Dur, Andante

7. Etuda Op. 2/2  cis-moll, Lento

8. Osobnosť A. N. Skrjabina

9. Báseň od A. N. Skrjabina

10. Prelúdium Op. 51/2 a-moll, Lugubre

11. Prelúdium Op. 51/3, Poème ailé

12. Prelúdium Op. 49/2 F-Dur, Bruscamente

13. Fúga pre zbor zo Symfónie č. 1,  Op. 26, 6. veta, Maestoso

14. Symfónia č. 1, Op. 26, 1. veta, Lento (Klavírne spracovanie)

Skriabin sa vo svojej skladateľskej činnosti pokúšal o spojenie všetkých umení (hudba, reč, pohyb, farba) do jedného diela. V 5. symfónii „Prométheus“ op. 60 sa pokúšal o syntézu hudby a farebných svetelných efektov. Toto jeho úsilie chceme v našom projekte obnoviť a prostredníctvom pohybového umenia eurytmia stvárniť nielen jeho hudobné skladby, ale i básnické texty, ktoré budú podporené farebnými svetelnými efektami. V tomto umeleckom projekte sa stretnú rôzne umelecké odvetvia (hudba, recitácia, pohyb, svetelné efekty) a umelci: eurytmisti, recitátori, klavirista, osvetľovač.

Eurytmia:  Elena Schmutzová, Perla Voberová, Lenka Neradilová, Matilda Starke, Milada Perháčová, Olga Brigadnova, Alexandar Alexandrov, Andrew Nachshon Dzedulionis, Florian Heinz-Dubois

Recitácia: Milada Perháčová, Olga Brigadnova  

Spev: Lucia Piršelová, Alžbeta Kurdelová, Marianna Gábová, Jana Zelenková, Michal Švehlík, Martin Králik

Klavír:   Wolfgang Schmutz

Osvetlenie:   Manfred Mader             

Súčasťou umeleckého projektu je prednáška s názvom „Skriabin a mýtické ja“ spracovaná na základe jeho denníkových zápiskov a rôznych svetových literárnych prác o jeho osobnosti, v ktorej budú prezentované na jednej strane filozofické myšlienky skladateľa a na druhej krátky vhľad do jeho umeleckého a spoločenského okruhu.

Kontakt: Wolfgang Schmutz 0907 581 627 wolfgangschmutz55@gmail.com