V nedeľu 12. júna 2022 sa sála v Dome u Bielej ruže na Kostivrchu pri Novej Bani rozozvučala detskými hláskami, umeleckým prednesom a hudbou. Po celoročnom nacvičovaní tu deti zo Šale a Hrubého Šuru predviedli rozprávku podľa predlohy Alexandra Puškina „SADKO“. Ich pani učiteľka eurytmie, ruštiny a hudobnej výchovy – Perla Perpetua Voberová využila možnosti vyučovania umeleckou formou a spojila tieto tri predmety do jedného umeleckého diela. V predstavení účinkovali nielen deti – škôlkári i školáci, ale i ich rodičia a skupina eurytmistiek. Počas dvojhodinového predstavenia sa striedala hudba s recitáciou a to nielen v slovenskom, ale i v ruskom jazyku. Mnohé detské výkony boli také plné precíteného rečového prejavu i eurytmického pohybu, že mnohým dospelým sa tlačili slzy do očí. Je ťažké slovami opísať atmosféru plnú sústredeného vnímania všetkých účinkujúcich. Kto sa predstavenia nemohol zúčastniť, môže sa pokochať fotografiami.

Viac informácií o projekte a fotografií nájdete na:

https://www.spiritualneumenie.eu/labut/